چهارشنبه، ۰۴ آذر ۱۳۹۴
فهرست اصلی

خانه درباره ما محصولات تماس با ما ورود مدیران عضویت کاربر جدید

معرفی و آثار استاد

شرح حال سال شمار عمر گالری تصاویر

 کتاب های استاد برگزیده ها سخنرانی ها

 درس های اخلاقآموزه ها

دیدگاه دیگران

مصاحبه ها کتاب ها مقاله ها

 خاطره ها نامه ها شعرها

 همایش هامجلس های یادبود

ورود
 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید
برگزیده ی کتاب شرح و تفسیر مثنوی استاد علامه جعفری ـ قسمت سوم

(3620 مجموع کلمات موجود در متن)
(12016 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

برو به قسمت اول

برو به قسمت دوم

 

جلد12

6            باید به گذشته و آینده بی اعتنا بود و این دو مشغولمان نکند تا از حال باز مانیم

95          اسرار نهانی وجود دارد که تنها درون مرد الهی می تواند محرم آن باشد

102        اگر کسی با رازهای الهی آشنا شد نمی تواند به دیگران بگوید

131        حرص و جوش افراطی موجب عوارض روانی می شود

145        احساس ذی حق بودن با نرمی و چاپلوسی سازگار نیست

147        کسی که جان ندارد نمی تواند به دیگری جان بدهد

153        هر قدر رشد آدمی بیشتر باشد به خودآگاهی بیشتر می رسد ( تجرد روح )

160        اندیشه های غیر مستند به وحی دردی را دوا نمی کند

169        آیا می توان گفت : من فقط باید گلیم خودم را از آب در بیاورم ؟

175        نردبان هایی دل های آدمیان را به عالم غیب بالا می برد

176        انسان ها در حال تحرک قدرت ، خودآگاهی را از دست می دهند

203        من خویشتن را اصلاح کن سپس به اندیشه شناخت و اصلاح دیگران باش

257        کیفر عشق مجازی

261        زیبایی معشوق ، عظمت خلاقیت روح عاشق است

274        مقایسه عشق الهی با عشق های مجازی

301        شناسایی های بشری محدود است

306        دانش های بشری ستاره رادر روز می بیند ولی خورشید عشق را که روز را روشن کرده نمی بیند

307        اگر چیزی را نفهمیدی منکر آن نشو

313        در صفحه هستی ، عالم دیگری هم وجود دارد

316        تخلیه لازم است

319        گر نباشد جوع صد رنج دگر – از پی اش هیضه بر آرد از تو سر

320        علت خودکشی افراد آن است که خودی ندارد

326        شیخ می شد با مریدی بی درنگ – سوی شهری نان در آن جا بود تنگ

331        مردم عادی مثل شیشه  بول اند که محتوی ندارد

334        دیوژن در روز روشن دنبال انسان می رود

346        جبر و تفویض قلمرو مشیت الهی  

361        جبر و تفویض حس دلیل اختیار است

371        با این که خداوند عالم به همه چیز است امتحان چیست ؟

380        اگر آن چه را خدا می داند انجام ندهیم علم خدا جهل می شود

383        معنای امر بین امرین

394        وجدان صاف اختیار را درک می کند

416        معنای جف القلم

424        نیرو را برای دیگران مصرف نکن وقت صحت جمله بارند و حریف – وقت درد و غم به جز حق کو الیف

426        سر جلوی تو خم می کنند و با این عمل می خواهند تو را نابود کنند

428        شهرت پرستی را ترک کن

441        در موقع درک حقایق باید ساکت بود

443        اگر نوخواه باشید کهنه ها نو می شوند

453        ای خنک آن را که ذات خود شناخت

457        الدین النصیحة

458        گبر گفت اگر ایمان ، ایمان بایزید است من از آن عاجزم

471        المومن یألف و یؤلف

482        اگر شراب عقل را زایل می کند پس چرا غربی ها این قدر موفق اند ؟

487        هر جا حق هست تکلیف هم هست

499        گوهر گران بهایی که عقل غلام اوست

508        « نمی بینم پس نیست » درست نیست

529        عقل را اسیر شهوت نکنید

545        استمرار ریاضت لازم است

560        ملک فانی فایده ندارد

564        مادی می گوید چون نمی بینم پس نیست

566        اگر« نمی بینم پس نیست » صحیح است باید بزرگان نابود شوند

573        مزد شبیه فعل نیست

580        عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

584        سر ز هوا تافتن از سروری است

585        ایمان مقلد فایده ندارد

590        عرفا بالاتر از خوف و رجا هستند

595        زندگی انجام وظیفه است

600        با فراموشی هم مواخذه صحیح است

605        نعره  لا ضیر ساحران


 جلد13

3            آیا قرن بیستم می تواند ادعا کند که معلومات قدما بی نتیجه است ؟

60          خم که از دریا دراو راهی بود -  پیش او جیحون ها زانو زند

63          از مردم عوام دوری کن ( ای هواشان از زمستان سردتر)

68          مه فشاند نور وسگ عوعو کند - هرکسی بر طینت خود می تند

72          کوته بینا خوب و بد را از دیده  خود می بینند

74          اجزای مادی تا به دامان محبت الهی نروند از تضاد بیرون نمی روند

78          خلقم اگر آشنای خود می خواهند – الحق سپر بلای خود می خواهند

80          انسان بینوا چنان تورم می کند که در عالم نمی گنجد

97          ملاک عظمت و حقارت انسان هدف اوست

106        معنای خاتم بودن پیامبر اکرم ( ص )

149        گریز از هوشیاری در مقامات والای تکامل ، غیراز پناه بردن به مخدرات است

155        مادیات روح را اسیر می کند

160        ازدواج با متدین باید کرد

169        ملعون من القی کله علی الناس

171        نام میری و وزیری و شهی – نیست الا درد و مرگ و جان دهی

182        حق و باطل را از دل بپرسید

202        مرگ همسایه مرا واعظ شده

215        باید در میان مردم بود و رادمردانه زندگی کرد و اجتماع در افراد خودساخته تاثیری ندارد

230        آدمی زاده خودش را گول می زند : از کودکی به جوانی ، از جوانی به پیری

239        نیست ها را کنار بگذارید و به هستی بیندیشید

263        روح در حیطه ی تصرف عقل در نمی آید

264        امان از سخن پردازی ها که سد راه راهروان است

276        موتوا قبل ان تموتوا

282        هموراه با ناتوانی ها مبارزه کنید

310        آب دادن امام حسین ( ع ) به دشمن و بزرگواری های دیگر

328        هرقدر آگاهی بیشتر انسانیت بیشتر است

330        اول و آخر و کم و زیاد از اوصاف ابعاد مادی است

335        از عدم پذیرش دیگران ملول نشوید

348        بدوید و با زهم بدوید سکون یعنی مرگ

364        در هر حال تکامل برای آدمی امکان دارد

366        حرکت بدون محرک قابل قبول نیست

375        خودخواهی بشر، حرکت و تغییر دایم عالم را در نظرش زشت نموده است

390        شهوت پرستان می گویند : ای رهبران روح پرور دست از سر ما بردارید

398        مادیین مردان حق را به دیده حقارت می نگرند

400        عالی ترین اعتدال در خلقت جسم و جان آدمی اگر از آن درست بهره برداریم

415        اسلام ریشه ی بردگی را زد و در زمان عمر بن عبدالعزیز در ممالک اسلامی  فقیر پیدا نمی شد

416        پول و خطرات آن غیر از حرف زدن راه های دیگری موثرتر برای نفوذ در دیگران هست

429        شهوت پرستان به مردان حق می گویند بگذارید راحت باشیم

431        گوشی که از پنبه خودپرستی پر است بانگ الهی را نمی شنود

441        اگر یکی از فعالیت های روانی سرکوب شود فعالیت دگیری قدرت بیشتر پیدا می کند

450        معجزات پیامبران برای سرکوبی منکران است نه چشیدن ایمان

479        واقعیات ، منحصر در محسوسات نیست

486        آزادی مردم نادان مایه هلاکت خودشان و دیگران است

495        جبر برای بزرگان بهترین پر و بال است

504        در وقت رفتن خوب و بد پشیمان اند

504        اندیشه به یک معنی ذکر است و ذکر به یک معنی اندیشه

508        در راه خدا تقرب و جذبه را هدف قرار ندهید

525        انسان کرم پیله نیست که در محاصره بماند

549        آن چه بر خود نمی پسندی بر دیگران روا ندار

554        سخن و اندیشه – نیست در ضبطت چو بگشادی دهان

588        جهان هستی فدای خواست ناروای ما نباید بشود

611        چون جوهر انسان باز نشده رو به فناست

628        از سودجویی تا پاک بازی


جلد14

12          تا چو نیکان بر همه یابد سبق

14          پشت پرده خبری است

18          انسان مادی چگونه به خدا راه پیدا می کند اگر غیر از ماده چیزی ندارد منشاء این حال چیست ؟

20          دلیلی بر نبودن خدا وجود ندارد

26          موجود کامل باید واقعیت داشته باشد

60          باید از خفاش صفتی گذشت تا بتوان خدا را دید

92          اگر چه خودخواهی زندگی بشر را اداره می کند ولی بعضی می توانند خود را رها کنند

95          علت و معلول

115        چشم بینا لازم است

128        راه خدا شناسی افکار فلسفی نیست

148        تکیه بر گذشته و آینده نباید کرد

194        لطف و قهر الهی شبیه لطف و قهر آدمیان نیست

204        جاذبه های مادی نمی گذارند آدمی به درک حقایق نایل شود

221        وسایل بیداری لجن مال شده

222        اگر با خدا آشنا شدیم ، ممکن نیست از او جدا شویم

289        اگر کسی شکر منعم ظاهری را نکند شکر خدا را نکرده است

301        با چشم خودتان ببینید

317        راه لذت از درون دان نز برون

319        موقع مردن ، شیطان آب می آورد

323        اندیشه ها و تخیلات طوفانی هستند

325        دادرسی برای جان ها چه شد ؟

355        اذا دخل النور القلب انشرح

372        خود را فدای جام کردیم

398        منهومان لا یشبعان

435        برای بزرگان فشارها سازنده است

438        علم فریب دهنده است

488        ای بدن مرا به حال خودم بگذار

499        هیچ چیز ، شرط هیچ چیز نیست ؟!

520        من کنت مولاه فهذا علی مولاه

548        صورت و کلام شایسته پیدا کنید

569        انسان ، خودت باش

587        خودبینی آدمی را هلاک می کند

589        امان از قدرت

614        « مردان خدا کاهل اند » یعنی چه ؟

برو به قسمت اول

برو به قسمت دوم

 

 

 


نقل مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
بهترین حالت نمایش: 768×1024